Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


Vår filmhistorie er nesten 100-år gammel

Ja-Du FilmStudio A/S fylte 35-år i 2018 og var ved etableringen blandt de aller første som leverte overspilling av film og video til datidens avspillingsformater. Selve fortellingen om familien Dulin og bidraget til norsk filmhistorie startet allerede før første verdenskrig, altså for nærmere 100-år siden. Oldefar Dulin, og senere etter ham filmdirektør Sverre, var begge involvert i filmselskapet Metro Goldwin Mayer, - sistnevnte som direktør i Norge, frem til han døde i 1959. Men før han døde rakk han å være 30-år i Hollywood og overvære storfilmer som "Tatt av vinden", "High Society", "Ben Hur" ....................ja -, ........eller for å ilustrere noe av det ........ !!

 Tumb Filmene PNG

 

Filmer som idag er minner hos våre foreldre, .... eller kanskje hos noen av oss fremdeles?! Det var noe helt spesielt med skuespillerene den gangen, - vi snakker nå om perioden mellom 1929 og 1959, altså perioden hvor bestefar Sverre var den store MGM direktøren i Norge. Før han fikk stillingen i Metro' hadde han kjøpt opp Filmteateret Rosendal i Trondheim, - var aktivt medvirkende i Filmpaleet på Majorstuen i Oslo, og ønsket gjennom sin store filminteresse å få bygget en kino i Oslo sentrum. Vi snakker nå rundt 1925. Men tilbake til den tidens helter.....!! Husker du igjen noen av dem?

 

 Tumb Fjesene 2 PNG

 

Eller var kanskje den største helten katten på fire ben. Det gikk historier om alle 5, - ja for det var fem tilsammen, - fra 1918 og frem til godt utpå 60-tallet. Løven var jo selve symbolet for storhet, og var med på å krone Metro Goldwyn Mayer til verdens største filmselskap gjennom tidene.....!!

 

Tumb lve 1 PNG   Tumb De fire store  Tumb lve 2 PNG

  

Historiene om løven, eller løvene er mange, og strekker seg helt tilbake til tiden etter 1. verdenskrig, Krigen fra 1914-1918 var over og det var på tide med et nytt, hyggelig og på mange måter romantisk fokus.

 

 Tumb Lvene original PNG

 

 

Tumb Jan Dulin i PNG

Sverres sønn og vår far - Jan Sverre - tok opp arbeidet mer enn 20-år senere, og startet Ja(n)-Du(lin) Videoservice, på ideen om å konvertere smalfilm og lysbilder trygt over på mer moderne formater. Opptaksformatene den gangen var VHS, Beta - og Video8. Disse formater er nå, snart 50-år etter at kassettformatene ble etablert, gjenstand for konvertering til forskjellige digitale formater.

Dagens Ja-Du etablerte seg som A/S i 2006 og ble så omdøpt til Ja-Du FilmStudio A/S i 2012, da film blir en større og større del av virksomheten. Siden firmaet ble et AS har Ja-Du vært lokalisert i Heggedal sentrum på utsiden av Asker, og styres idag av 4. generasjon Dulin gjennom brødrene Axel og Hans.

Bedriften ble i 2010 overtalt til å stille ut sin omfattende samling av film- og videoapparater, - i sitt studio, og bidrar i tillegg til sin permanente utstilling med å kåsere filmhistorie ved de mange seniorsentere som befinner seg på Østlandet. (omtalt under siden Seniorsaken)

Ja-Du FilmStudio A/S leverer samtlige tjenester gjennom et landsdekkende forhandlernett, og kjennetegnes som en problemløser med stor kapasitet og korte leveringstider!!

  

 

 


Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Vi tar smittevern på alvor, og har derfor
innført strenge regler for besøk i vårt studio. Vi holder m.a.o. stengt for sporadiske besøk,
og må be deg om å bestille levering/henting gjennom å kontakte oss på epost,telefon eller sms.
Vår kapasitet er derfor noe begrenset, men vi klarer allikevel å opprettholde kvaliteten og de leveringsbetingelser vi er kjent for.
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved