Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


Hva gjør vi med alle filmopptakene?

 

Fremtiden er digital....men den må være lett å bruke og lett å hente frem!

 

Lagring sier oss noe om ivaretagelse, og ordet fremtid henviser etter vårt skjønn til muligheten for at informasjonen vi legger til et-eller-annet-system idag, også vil være mulig å spille av i fremtiden. - På utstyr som ivaretar kvaliteten, - og som er kompatibel nok til at man med enkle håndgrep selv kan vise det frem på en skjerm, eller kopiere det uten komplikasjoner eller tap om 20 eller 50 år! For det er vel det vi snakker om? Til evig tid!  Ikke bare skal kvaliteten bevares uten å brytes ned, som på en video- eller lydtape, opptakene må også være motstandsdyktig mot støv, sollys, fuktighet, forurensning og luft! Det er gjennom mange år i filmbransjen blitt sagt at hvis man har et bevist forhold til ivaretagelse,  er sansynligheten for at produktet bevares langt bedre, enn hvis man aldri tenker i de baner! Altså noe om bevisthet. Lagring og oppbevaring i et homogent miljø med +6 grader i et tørt og mørkt rom skal vistnok være oppskriften. Og så var det formatet da, eller innpakkingen! Eller spørsmålet vi stiller oss om hva vi kan regne med av kvaliteter i fremtiden? Uten å dvele ved størrelser, kostnader, energibehov, utvikling, teknologi, kvantesprang o.l. For først når vi har svaret på hva hver og en av oss vil i morgen kan vi etablere tiltak som treffer.  

Dette -, eller alle disse problemstillinger har vi selvfølgelig ikke svarene på idag. Det vi vet er at de analoge formatene forsvinner og at de digitale bare øker i omfang, størrelse, oppløsning og synbarhet. Med en eller annen modernisering i et eller annet format...

Tenker vi på lagring av gårsdagen' så tar dagens teknologi godt nok vare på våre gamle analoge filmer og kassetter - de begrenser på ingen måte gårsdagens kvaliteter - og har ingen problemer med å gjengi det vi tidligere produserte. Mer enn 80% av det Ja-Du har digitalisert gjennom 35-år er amatøropptak. Mer enn halvparten av disse er produsert før 1970. Halvparten av opptakene er m.a.o. nesten 50-år gamle. Ser vi på de fysiske mulighetene for kvalitet er en typisk 8 mm filmrute ca. 5 x 4 mm i størrelse. Altså dårlig plass for mye analog informasjon! Kassettene VHS/Beta og/eller Hi8 klarte i høyden å gjengi 280 punkter på en horisontal linje, til en ordinær TV-skjerm som stort sett kunne "ta-imot" 380. Dagens digitale teknologi arbeider etter helt andre krav, og begrenser på ingen måte det som ble "risset" inn på film eller tape. Dagens digitale fomater har m.a.o. overkapasitet i forhold til gårsdagens minner.

Ja-Du har idag rundt 40.ooo timer, eller ca. 60 TB med norsk hverdagsliv lagret til DVD og i *.vob formatet. DVD er et rimelig og digitalt lagringsmedium, og er testet av NASA for fysisk å kunne vare i 100-år. I hvert fall de første platene de lagde! Ut over sikkerhetskopier på DVD lagres filmer og lyd til Hardisker og/eller minnepenner. Alle produkter krever stabil lagring og løpende vedlikehold, men tryggheten ved kun å få ødelagt 2-timer på en plate som feiler, i stedet for 1000-timer eller mer på en harddisk som går i stå, er avgjørende i vår forretningsmodell. Vi holder m.a.o. en liten knapp på DVD-platen, -  med vissheten om at DVD har overkapasitet i forhold til gårsdagens kvaliteter. Hva som vil skje i fremtiden, og hvordan produsentene etter hvert vil bytte ut gamle travere med nye kluter, blir det vel opp til våre etterkommere å mene noe om.  

Lykke til med ditt valg av lagring.    

 

 

Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Vi tar smittevern på alvor, og har derfor
innført strenge regler for besøk i vårt studio. Vi holder m.a.o. stengt for sporadiske besøk,
og må be deg om å bestille levering/henting gjennom å kontakte oss på epost,telefon eller sms.
Vår kapasitet er derfor noe begrenset, men vi klarer allikevel å opprettholde kvaliteten og de leveringsbetingelser vi er kjent for.
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved