Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


Vi lagrer alle kundeoppdrag digitalt

Ja-Du FilmStudio AS har siden 2004 lagrer alle kundeoppdrag digitalt, og har pr. 1. januar 2017 en database som teller rundt 35.000 digitale-timer. Opptakene strekker seg fra 1. mai 1910 og frem til dato. Vi mener at bevaringen av norsk hverdagsfilm er av stor betydning for å forstå den totale historie, og håper at vi ikke er alene om dette arbeid.

Gårsdagens minner og gamle arkiver fortjener og bli best mulig bevart, -og fortrinnsvis digitaliseres, da digitale koder vanskelig brytes ned og forvitrer. Vi i Ja-Du' benytter i all vesentlighet DVD og oppløsningen 720x576 som lagringsformat, fordi de fleste kunder synes det er det enkleste, - det rimeligste, og som oftest godt nok. Når så det er sagt er store deler av våre siste års arkivmateriell lagt til *.avi, Mpeg4 eller *.mov på eksterne Harddisk'er.

Ut over DVD, og for evnt. å tilrettelegge for redigering og/eller etterarbeid er harddisk blitt den mest vanlige formen. Og med harddisken lagres som oftest filene til *Mpeg4/avi for PC og til *.mov og Quick-time for Mac. Godt nok sier vi, og påpeker at ingenting blir bedre enn det dårligste leddet! Og det dårligste leddet er i dette tilfellet selve smalfilmen og/eller videokassettene!

Enten originalmaterialet er på 8- eller 16mm film, eller på 1/4"-1/2" eller 3/4"tape, så vil dagens digitale teknologi gjenngi gårsdagens billedoppbygging med utrolig skarphet og nyanse. Vi bruker å si at kvaliteten er 1:1, og da mener vi at det du tidligere opplevde fra lerret eller TV-skjerm er den kvaliteten du sitter igjen med på din digitale kopi. Bedre kan det rett og slett ikke bli, uten å jukse med originalmaterialet.

Vårt ansvar for en god leveranse følger utviklingen gjennom 4-generasjoner og forplikter!  Dette var også årsaken til at vi i 2012 utvidet vår allerede omfattende utstyrspark, og gikk til anskaffelse av to svært avanserte filmscannere. Begge maskiner har full digital styring og favner samtlige 8- og 16 mm formater. Vi syntes selv at vi var "up-to-date" med allerede eksisterende "gate-scannere", men det var selvfølgelig kravet til de mange SD og HD-formater, - samt diskusjonene rundt *.avi, *.mov, *.vob, *.dv, *.mpg, *.mp4, *.wmv o.l. som til tider satte oss på harde prøver. Altså formatene- og kvalitetskrigen! 8 mm har hele tiden vært  godt ivaretatt hos oss - og har hele tiden vært lokomotivet i markedet - så selv om vi igjen investerte i to nye 8 mm digitalmaskiner var det den nye og svært profesjonelle 16 mm scanneren som kanskje bidro sterkest til oppgraderingen av vårt studio.

Dagens digitale scannere fungerer og opereres slik de gamle 1" bånd-maskinene gjorde det, - altså med trinnløs variabel hastighet, - like god forover som bakover. Det spiller m.a.o. rett og slett ingen rolle hvilken vei man kjører maskinen. I tillegg til dette er maskinen mindre avhengig av film-perforering, og takler gamle og ødelagte filmer gjennom suveren styring. Visuelt snakker vi om full billedbrikke teknologi, hvor digitalisering gjennom SDI og oppkonvertering til full HD gjennomføres i "real-time"! Vi snakker rett og slett om kvalitetsforbedring i sanntid, og med muligheter for nivåjusteringer mens vi prosesserer! En fleksibilitet som gir en god og erfaren opperatør full handlefrihet mot et optimalt resultat. Men også her blir ingenting bedre enn det dårligste leddet, og kanskje er flaskehalsen for en gang skyld opperatøren! Vårt bidrag til diskusjonen vil bli å være rådgiver for hva vi selv mener(!), - og med mer enn 30-år på baken, og med forhandlere og kunder over hele Norge, vil nok flere kunne bekrefte at vi ofte har hatt rett i de kvalitetsvalgene vi har tatt.

For det dreier seg selvfølgelig til syvende og sist om det ferdige resultat, - at kvaliteten og prisene er så gunstige som over hodet mulig, og at teknologien ivaretar den kvalitet som befinner seg i filmruten. Leverandøren av scannerteknologien påstår at de er markedsledere i å balansere pris og kvalitet, og utfordrer alle som måtte mene noe annet! Vi snakker selvfølgelig om MWA-Nova og deres digitale scannere, hvor mekanikk, lyspærer og " gate"-teknologi er byttet ut med digital styring og lysdioder.

Ja-Du' har gjennom sine mange år i bransjen opparbeidet seg et solid tak i den seriøse delen av markedet i Norge, og håper gjennom sine løpende nysatsninger å kunne tilfredstille de mest kresne kunder.

Vår målsetting er, - og har hele tiden vært å være den mest allsidige, -den raskeste og den mest profesjonelle leverandøren av de svært mange film- og videotjenester våre kunder har behov for, og håper heller ikke i fremtiden å skuffe våre kunder.


Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Vi tar smittevern på alvor, og har derfor
innført strenge regler for besøk i vårt studio. Vi holder m.a.o. stengt for sporadiske besøk,
og må be deg om å bestille levering/henting gjennom å kontakte oss på epost,telefon eller sms.
Vår kapasitet er derfor noe begrenset, men vi klarer allikevel å opprettholde kvaliteten og de leveringsbetingelser vi er kjent for.
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved