Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


8mm smalfilm i samtlige formater

  

Vårt studio har idag 2 stk. full-digitale 8mm skannere, og hele 3-forskjellige 8mm "gate" maskiner. Vi er på denne måten alene i markedet om å bestemme hvilke type skanner vi skal benytte etter hva slags type oppdrag. Alt for å levere et best mulig resultat. For filmtyper og filmkvaliteter er jo som kjent en egen vitenskap! Hvert oppdrag får den samme behandlingen og vi differensierer ALDRI på kvaliteten. Vi har ennå til gode å få inn en kunde som ønsker en middels bra kvalitet! Samtlige maskiner skanner i utgangspunktet i originalformatet 4:3, men når oppdraget krever det, og grensesnittet inn imot resten av produksjonen krever 16:9, legger vi våre prinsipper til side. Vi leverer 16:9 og full HD på to av våre maskiner. Ja-Du' leverer uten opphold, og garanterer å påstarte en hver bestilling innen 1-3 arbeidsdager fra vi mottar oppdraget i vårt studio. Samtlige 5-skannere har trinnløs hastighetskontroll og lyd i 2-kanaler. Hvert oppdrag blir gjennomført med digital korrigering av farger, kontraster, lys, sort, detalj, gamma o.l. 

 

Mer utfyllende .........
....kan vi si at smalfilm omhandler formatene Super - og Singel 8 og de gamle formatene Regulær- og Dobbel 8, - med og uten lyd. Det eldste formatet ble introdusert på markedet i 1932, som en "spin-off" av 16 mm film, mens super - og singel 8 fremdeles blir benyttet som originalformater av enkelte unge filmentusiaster. Uansett hvem som måtte mene hva om "nymotens" 8 mm kvaliteter ble Super- og singel 8 populært i Norge på midten av 60-tallet.

Generelt
Ja-Du FilmStudio AS overfører smalfilm gjennom flere forskjellige maskiner - som en følge av differensiering - med og uten lyd, og ivaretar dine forventninger gjennom formatene Singel 8-, Super 8 -, Regulær 8 og Dobbel 8. Samtlige formater overspilles gjennom kjent digital teknologi for optimal bevaring av resultatet. Ja-Du' holder seg løpende oppdatert i forhold til kvaliteten i markedet, og bytter ut sine komponenter fortløpende ved behov.

Lyssetting
Under overføringen blir lyset justert kontinuerlig uten bruk av automatisk iris eller motlysjusteringer. Årsaken til dette er at det ofte blir borte verdifull kvalitet i overgangen mellom analog film og den nyere digitale ”beskrivelsen”.

Aktuelle overføringsformater
Ja-Du' har idag et 10-talls profesjonelle opptaksformater vi kan overføre til, - på utsiden av de mange digitale filformater, men de som er mest brukt er jo folkeformatet DVD samt *.avi, Mpeg4 og *.mov til minnepinne og ekstren harddisk.  Ja-Du' har gjennom dette den "bredeste" utstyrsparken i markedet, så digitalisering til formater som ligger på utsiden av de "mest-vanlige" kan leveres etter avtale.

Fargekorrigering
Fargene blir hele tiden vurdert opp i mot referansene sort og hvit, og blir løpende korrigert når konverteringen utføres. For å sikre et mest mulig korrekt resultat utføres svært mange oppgaver manuelt!

Hastighet
Alle våre scannere er fullsynkronisert, og blir manuelt justert for et mest mulig korrekt resultat. Fra 0-30 bilder pr. sekund. P.g.a. svært lite varmegang kan vi lage stillbilder uten å brenne filmen! Trinnløs justering er påkrevet i de tilfeller hvor omstendighetene rundt gammelt opptaksutstyr og skiftende klima har bidratt til at hastigheten svinger fra for-sakte til for-fort. Det gjorde ikke saken bedre at opptakskameraene hadde opptrekksmekanismer og dårlige/ustabile batterier. Så fort vi har referanser i filmen blir hastigheten satt korrekt..........løpende!

Rengjøring av filmene
Alle filmene blir blåst rene for støv og skitt under overføringen. Hvis filmen er av svært dårlig forfatning vil vi anbefale en full rens før overspillingen starter. Pris på full våt-rens beregnes etter medgått tid.

Kjennetegn - Dobbel 8 & Regulær 8. Kjennetegnes gjennom grov perforering i filmens ytterkant, - de såkalte fremtrekkshullene. Filmrullen har et lite” hull" i midten av filmspolen med en diameter som tilsvarer tykkelsen på en vanlig blyant! En liten filmrull, ca 7cm i diameter, varer i ca. 4 minutter og 20 sekunder. (16b/s)

Kjennetegn - Super 8 & Singel 8.  Kjennetegnes med en mye ”finere” perforering og et nesten dobbelt så stort hull i midten av rullen. Omtrent som en gammeldags tiøring.

En liten filmrull, ca 7cm i diameter, varer i ca. 3 minutter og 20 sekunder. (18 b/s)

Vær smart, - velg en profesjonell aktør!

Tumb Hukoshine PNG Tumb Fumeo i PNG  flash1.fw  Sony Telecine PNG

 

  

 

 

 


Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Vi tar smittevern på alvor, og har derfor
innført strenge regler for besøk i vårt studio. Vi holder m.a.o. stengt for sporadiske besøk,
og må be deg om å bestille levering/henting gjennom å kontakte oss på epost,telefon eller sms.
Vår kapasitet er derfor noe begrenset, men vi klarer allikevel å opprettholde kvaliteten og de leveringsbetingelser vi er kjent for.
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved