Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


Gratis vurdering av dine filmer..

 

Pris, kvalitet og avspillingstid er svært viktig for ditt valg av overføring. Skal du overføre alt(?), - kan du redigere det som er overført i etterkant(?) og ... - hva slags kvalitet er det på filmene. Dette vil du gjerne ha svar på FØR du bestiller en digitalisering! Og det er nettopp det vi tilbyr deg. En gratis gjennomgang av ditt filmmateriell FØR du tar det endelige valget. Slik at du vet sånn någenlunde hva du går til!  - At du i verste fall kun risikerer å måtte betale for portoen frem og tilbake..............Mer utfyllende... 
...tenker vi i første rekke på smalfilm i 8 - og 16 mm formatene når vi tilbyr en gratis gjennomgang, men også videokassetter og lydmateriell i et visst antall kan det være greit å få sjekket opp.

8 mm smalfilm er produsert i fire forskjellige "formater", hvorav hvert format har sin særegne egenskap. Det eneste som stort sett er felles er selve billedbredden på 8 mm. Gjennom å foreta stikkprøver av rullene, og å sjekke ut opptakshastigheten, kan vi beregne totaltiden, og estimere en ca. pris med rellativt bra nøyaktighet. Vi får selvfølgelig også en mulighet til å se kvaliteten med egne øyne, og sjekke slitasjen gjennom å ta stikkprøver av rullene.

Når det gjelder 16 mm er det noe av det samme som med 8 mm, selv om selve gjennomgangen kun er en fysisk sjekk av rullene. Vi vil m.a.o. ikke kjøre filmen i scanneren, slik som på det noe enklere 8 mm formatet, men sjekke fysisk kvalitet, og beregne totaltid gjennom vår erfaring.

Etter en gjennomgang vil vi med stor nøyaktighet kunne gi den nødvendige tilbakemelding slik at du som kunde kan ta en avgjørelse om du skal digitalisere, og i så fall til hvilket format. Valget idag faller lett på DVD, men de litt proffere foretrekker en ekstern harddisk eller minnepinne, - eller rett og slett begge deler!! Prisen på selve overføringen er den samme! 

Vi vet at mange av dere er opptatt av å finne spilletiden på videokassettene for å gjøre dere opp en mening om hvilke kostnader dere løper. Det eneste vi vet med sikkerhet når det gjelder video, er tapens maksimale innspillings-mulighet. Det står som oftest på kassetten. Men vi kan ikke gjette hvor mye hver enkelt fotograf har tatt opp på hver kassett, uten å foreta en avspilling. Det er m.a.o. ikke mulig å gjette en opptakslengde på kassettene, annet enn å benytte tommelfingerregelen!! Med mer enn 30-års erfaring har vi merket oss at gjennomsnitts fotografen bruker ca. 70% av tapens lengde. Slår vi m.a.o. sammen tapens totale innspillingsmulighet, og trekker ifra 30%, vil sannsynligheten for et ca. tall være nærliggende. 3 stk. VHS tape i formatet E-180 - altså 180 minutters kassetter - blir til sammen 540 minutter, eller 9 timer. Trekker vi ifra 30% er det nærliggende å anta at den totale spilletid på dette oppdrag blir på rundt 6-timer. Bare husk at enkelte har gjort opptakene i LP, eller Long Play, og da er ofte opptakstiden en halv gang lenger. (maskinen går rett og slett litt saktere)

Velkommen til oss for en gjennomgang............

 

 Tumb BCam PNG  Tumb haug med smalfilm PNG  Tumb DV kass PNG


Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Vi tar smittevern på alvor, og har derfor
innført strenge regler for besøk i vårt studio. Vi holder m.a.o. stengt for sporadiske besøk,
og må be deg om å bestille levering/henting gjennom å kontakte oss på epost,telefon eller sms.
Vår kapasitet er derfor noe begrenset, men vi klarer allikevel å opprettholde kvaliteten og de leveringsbetingelser vi er kjent for.
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved