Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


Vi vet hva vi snakker om!

Film er for oss nedarvet i familien, selv om ingen av oss to brødre er gamle nok til å påberope oss retten til å ha filmet med gammelt utstyr -, eller produsert egen smalfilm. Det er vi rett og slett for "unge" til! Hans er født i 1957 og Axel 6-år etter, men selv med en såpass alder er vi som kyllinger å regne hvis vi sammenligner oss med en bransje som startet for rundt 100-år siden. Derfor blir det å støtte seg på tidligere historie, og tre tidligere generasjoner, en dyd av nødvendighet. Gjennom generasjoner av kunnskap, nedarvede gener og en teknisk delaktighet siden midt på 70-tallet, har brødrene det nødvendige kunnskapsnivå som skal til for å levere de mange tjenester vi representerer. For her snakker vi om alt fra gammel stumfilm i flere formater, - video over 25-forskjellige kassetsystemer, analog lyd gjennom plater og lydbånd, til digital produksjon, - hvor graden av hvilken kodec som skal benyttes bestemmes gjennom hva man skal bruke filmen til i etterkant.

Den tekniske interessen og forståelsen for hvordan mekanikk og elektronikk fungerer sammen startet vel egentlig med at Axel tok sitt vognførersertifikat på stridsvognen "Leopard", og at Hans noen år før valgte seg en undervannsbåt og en utdannelse som sonaropperatør. Etter å ha "reist-rundt" på denne måten en stund gikk så vegen til den "nye" verden, hvor elektronikk, markedsføring og distribusjon ble de viktigste stikkord for tiden som fulgte. Hans arbeidet tidlig i filmselskapet Bell & Howell, og startet sin tilnærming til film og foto gjennom å tilrettelegge salg og service på profesjonelle videprodukter. Axel arbeidet på sin side med administrasjon, reklame og distribusjon, gjennom sitt eget distribusjonsselskap i samarbeid og/eller i konkurranse med Posten. Etter å ha solgt seg ut til en av dagens større distribusjonaktører tok Axel over Ja-Du Videoservice i 1994 og arbeidet målbevist for å posisjonere nye tanker i markedet. Hans bygget på sin side videre på sin elektronikkutdannelse og gikk fra Bell & Howell til et par utviklingsfirmaer som spesialiserte seg på egenutvikling av overvåkningsprodukter. Overvåkningsmaskinene var på slutten av 80-tallet utviklet på en semi-profesjonell videoplattform basert på ¾" formatet, men ble senere digital gjennom billedsammenligning og bruk av avansert data teknologi.

Axel og Hans er brødre i blodet, og viderefører gårsdagens viten om dokumentasjon og teknikk inn i en ny tidsalder. Vi kommer fra to forskjellige ståsteder, og bidrar således forskjellig til det kunnskapsnivå vi vet våre kunder forventer å finne. Vi synes begge det er spennende med vår nye og digitale hverdag, men passer oss vel for ikke å glemme hvor vi kommer fra!

 


Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Vi tar smittevern på alvor, og har derfor
innført strenge regler for besøk i vårt studio. Vi holder m.a.o. stengt for sporadiske besøk,
og må be deg om å bestille levering/henting gjennom å kontakte oss på epost,telefon eller sms.
Vår kapasitet er derfor noe begrenset, men vi klarer allikevel å opprettholde kvaliteten og de leveringsbetingelser vi er kjent for.
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved