Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


Dias kommer i flere kvaliteter

 

Digitalisering av lysbilder skjer gjennom bruk av en digital skanner, hvor skannet oppløsning kan differensieres! Våre priser tilpasses m.a.o. kundenes ønsker for oppløsning. Filformatet er *.jpg. Vær nøye med å markere speilvending/rett-vending slik at overføringen blir korrekt. Vær i tillegg nøye med renhold, da dette bidrar til at kvaliteter som skarphet, farger og kontraster blir så gode som overhode mulig. 

 

Mer utfyllende.......
.....kan vi si at konvertering, overspilling eller digitalisering av positive dias er en svært god erstatning for det konvensjonelle lysbilde- og lerret alternativet.

Profesjonell Dias-skanning kan utføres på flere forskjellige måter, men det er etter vårt syn kun en løsning som fungerer tilfredstillende. Dagens teknologi og datahastighet har på mange måter valgt ut løsningen for oss.

Ja-Du’ benytter det siste og ypperste innen digital skanning, og forsvarer på denne måten sin posisjon i markedet. Dagens skanner har en oppløsning på inntil 3600 dpi og ivaretar både “rette” og “runde” magasiner på en optimal måte.

Prisen for å overspille lysbilder var bare for noen få år siden svært høy. Prisnivået skyltes treghet gjennom store datamengder - altså tidsforbruk - og en noe begrenset overføringshastighet. For det er jo slik at det er medgått studiotid du betaler for.

Hva bør du som kunde huske på?
Lysbildene skal legges i den rekkefølge du ønsker at de skal bli fremvist, ved for eksempel å sortere dem etter hverandre i sine respektive magasiner. Magasinene bør merkes med 1, 2, 3 osv. Det er i tillegg viktig at de vendes korrekt slik at bildene gjenkjennes korrekt når du ser på dem forfra. (rett-.vending kontra speil-vending!)

Laboratoriet som i sin tid fremkalt bildene la dem i rammer etter et mønster. Det er dette mønster du som kunde må gjenkjenne og sortere etter. Rammene har to forskjellige sider, noe som er ment for å skille mellom gal - og riktig vending av bildene.

Viktig!!
Det er vårt ønske at samtlige lysbilder ligger samme veg i rette magasiner. Det finnes 4-forskjellige måter å hente inn lysbildene på for fremvisning, men siden Ja-Du stort sett benytter rette magasiner til sin digitale scanner er det godt nok at lysbildene har riktig rett-/speil-vending og at denne er forklart. Resten kan du i verste fall selv rette opp i din datamaskin. (billedfiler = *.jpg)

Ja-Du FilmStudio A/S ønsker på denne måten å reservere seg mot eventuelle overspillingsfeil. Vi retter oss 100% etter dine instruksjoner. 

Teknisk
Hvert bilde blir blåst rent for støv og skitt på utsiden og blir lys- og fargekorrigert.

Ekstraarbeid og priser
Medgått tid som en følge av reparasjoner på rammer e.l. vil bli spesifisert som merarbeid i vårt ordreunderlag. Dette merarbeid vil bli belastet etter våre til en hver tids gjeldende timepriser. 

 

 


Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Vi tar smittevern på alvor, og har derfor
innført strenge regler for besøk i vårt studio. Vi holder m.a.o. stengt for sporadiske besøk,
og må be deg om å bestille levering/henting gjennom å kontakte oss på epost,telefon eller sms.
Vår kapasitet er derfor noe begrenset, men vi klarer allikevel å opprettholde kvaliteten og de leveringsbetingelser vi er kjent for.
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved