Tilbud på E-post
Kontakt Hans

Servicegaranti

Kunder etter 2004

Kontakt Axel
 


Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


 

De eldre - og kunnskapen de besitter!

Ja-Du FilmStudio AS ligger i Heggedal sentrum bare noen få minutter på utsiden av Asker. Vi holder til i 4. etasje i en stor murstensgård, hvor man også finner flere av de sentrale tjenester folk flest har behov for i et lite samfunn. Vi tenker da bl.a. på tjenester som Kristins Frisørsalong, det lokale tannlegekontoret, legetjenesten, Kiwi kolonial m.m. Også seniorsenteret har fått plass i gården, og det var derfor naturlig for oss på høsten i 2006 å forespørre lokalt om de og deres medlemmer kunne tenke seg å bruke et kostnadsfritt bidrag fra oss, - hvis film og filmhistorie var noe som kunne fenge deres voksne klienter! Og det var det!

Fra tidlig i 2007 og frem til idag har vi besøkt mange seniorsenter, og har på den måten bidratt med litt av det vi vet om "The Silver Screen", - vår egen 100-år gamle filmhistorie, - Metro Goldwyn Mayer, - Hollywood og filmløven. - Vi har også blitt tatt svært godt imot, og forelest ovenfor mennesker som har, eller har hatt, de samme interesser som oss.

Det er de eldre som sitter på kunnskapen om smalfilm, og som selv idag har noe å lære den oppvoksende og digitale generasjonen. Vi snakker om den gang hvor en ferdig fremkalt 4 minutter kostet 30-kroner og en flaske rødvin til sammenligning kostet 6-kroner på polet! :-)

 

 

Referanser

Vi ringer deg

Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Mandag til torsdag fra 0830 – 1600 og fredag fra 0830 – 1500.
Post og pakkemottak frem til kl 1800 på hverdager
Mottak av oppdrag ut over ordinære tider, -ring for en avtale
Telefonkontakt samtlige dager frem til 2000
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved