Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


Vi påtar oss enkelte serviceoppdrag

 

Vår kompetanse med 35-år med tekniske reparasjoner, på mer enn 150-produksjonsmaskiner, bidrar så vidt tungt, at vi idag utfører enklere serviceoppdrag på film- og videoapparater. For kunder, - når vi har tid! Vær oppmerksom på at reservedeler ofte må lages spesielt, og bidrar kostbart i prosessen! Gjenskaping av ødelagt og forurenset tape har blitt en større og større del av vår virksomhet. Prosessen inkluderer svært ofte skifte av kassetthus, vasking av tape og varmebehandling kalt "baking"! Løpende timepriser blir lagt til grunn for denne type arbeid. 

 

Mer utfyllende........
............kan vi tilføye at Ja-Du FilmStudio AS har eget verksted for reparasjon av maskiner, filmer, tape og videokassetter. Arbeid som ikke er spesifiser i vår prisliste kan således utføres etter vår til en hver tids gjeldende timepris.

Kompetanse
Ja-Du’ har helt siden oppstarten i 1983 gjort sitt ytterste for å favne flest mulig av markedets formater, og må som en følge av gammel teknologi og manglende eksperthjelp selv utføre service på egne maskiner. Dette gir oss en unik posisjon til å være selvhjulpne, og setter oss i stand til å gjør utbedringer på kundeutstyr når og hvis vi har tid til det. Vi tenker da spesielt på film- og videomaskiner.

Gjenskaping av ødelagt tape og/eller kassetter (Brann, vann, o.a. forurensning)  
Vær oppmerksom på at brann-, vann- og slagskadet tape må behandles riktig, og bør raskest mulig sendes inn til vårt kontor. Ikke forsøk å gjøre utbedringene selv, men send enhetene nøyaktig slik de er. Tiden spiller her en viktig faktor, så jo før jo bedre. Ta i tillegg kontakt pr. telefon  slik at vår tekniske avdeling kan forberede nødvendige tiltak for en best mulig redning.

Når det gjelder ordinær service på kassetter, med skifte av kassetthus og skjøting/fjerning av defekt tape er denne type arbeid synliggjort i vår prisliste. Vi funksjonstester alle reparerte kassetter før de returneres, utenom i de tilfeller hvor vi misstenker forurensning gjennom flytende stoffer og/eller sot. Vi er svært redde for å få ødelagt uerstattelige maskiner, og er derfor nødt til å reservere oss i saker som virker misstenkelige.

En typisk feilårsak
Vær oppmerksom på at ditt videokamera eller din båndmaskin ofte er årsaken til at bånd ryker, eller blir ødelagt. Det kan derfor være kostnadsbesparende og informere kort for årsaken til hvordan du opplever problemet og hvordan problemet oppsto, og legge dette ved som en del av arbeidsbeskrivelsen når du sender inn defekt utstyr.

Det kan i tillegg være fornuftig å be om overspilling og digitalisering til et mer egnet format når du først tar skrittet inn mot å redde gamle kassett-opptak. Det format som i dag er mest vanlig å overspille til er DVD, minnepinne eller ekstern Harddisk.

 Reparasjon 1

 Reparasjon 2

 

 


Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Vi tar smittevern på alvor, og har derfor
innført strenge regler for besøk i vårt studio. Vi holder m.a.o. stengt for sporadiske besøk,
og må be deg om å bestille levering/henting gjennom å kontakte oss på epost,telefon eller sms.
Vår kapasitet er derfor noe begrenset, men vi klarer allikevel å opprettholde kvaliteten og de leveringsbetingelser vi er kjent for.
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved