Film

Film

 

Video

   Video

 Lysbilde Dias2 lys.fw
Lysbilder  

 

Lyd

Lyd

 

Service1.fw

Service

 

Redigering 67

Redigering

 

dropbox1-over

Klikk for info

 

 Klikk på ett av bildene over for å velge tjenester

 

 


 

Fra gammel video til digitale formater

 

Vårt studio digitaliserer fra 25-forskjellige typer kassettsystemer, og kan derfor helt sikkert hjelpe deg! Formater det er vanlig å kopiere til er DVD, Minnepinne og/eller Ekstern Harddisk. Ta en prat med oss så finner vi ut hva du vil ha det til.

 

Mer utfyllende..................
Det er vanskelig å komme utenom videokassettene, der de spenner fra rundt 45-forskjellige systemer, i tidsrommet  fra 1970 og opptil rundt 2002. Altså 45-forskjellige formater over drøye 30-år, hvor samtlige forsøkte å argumentere sin fortreffelighet fremfor de andre. Og hvor hvert format og system hadde sin helt særegne historie å skrive. Flere av formatene som dannet en "standard" ble etter hvert et system bestående av flere formater! Slik som f.eks. video-8 formatet, som utviklet seg fra Video8 til Hi8 og så til Digi8. Alle baserte seg på den samme størrelsen kassett, men formatene var ikke direkte kompatible, og kunne derfor ikke benyttes helt om hverandre.

Ser vi nå i etterkant på formatenes egenskaper er det ikke helt gitt hvilket format som var det beste. Båndbredden var fysisk forskjellig, og den bredeste gav fysisk en romsligere mulighet for bedre oppløsning, - men bidro gjennom det samme til at både kassett- og maskin økte i volum. Og så var det noen som fant ut at hvis man bare økte den rellative hastigheten over avlesningshodene, så ville allikevel båndbredden øke. Man måtte bare ta høyde for å ha mer tape i kassetthusene! Og slik gikk det slag i slag. Den ene fordelen slo ofte den andre egenskapen ihjel!

Så hvilket system var så det beste på 80' og 90' tallet? Her tror jeg de lærde strides. Men ett er for oss sikkert. Av de 45-formatene som ble produsert var det kun noen få som ble godt kjent og overlevde mer enn et par år. Hvis vi holder oss til forbrukersystemene var den VHS, Betamax, VCC og Video8 som dominerte markedet gjennom 15-år. Etter disse tok DV-systemet over, - menvda det skjedde, på slutten av 90-tallet, var den analoge videoverdenen slik vi kjente den over, og overtatt av de mye mindre og etter hvert bedre digitale systemene.

I Ja-Du' har vi 25-forskjellige kassettsystemer idag, hvorav de mest vanlige representeres gjennom omtrent halvparten av det vi har av videoutstyr. Av de spesielle som står igjen, representerer proffmarkedet 7-formater, - resten er av typen "svært-spesielle". Skoleverket satset på midten av 70-tallet på Phillips formatet VCR, - som kom i tre helt forskjellige ikke-kompatible formater. Maskinene var hel-mekaniske, og veide hver for seg ca. 30 kilo. Ja-Du har 5 stk. slike maskiner i sitt studio, og er nok den eneste i Norge som kan konvertere til digitale formater fra slike kassetter. Felles for de gamle videosystemer er at det ikke finnes deler å oppdrive, - eller en teknikker som kan eller vil "skru" på denne type utstyr. Så vår eneste måte å holde maskinene friske på er gjennom betydelig egeninsats, stor interesse for elektromekanikk og løpende kompetanseheving! Det kan selvfølgelig bli en høy timepris av sånn, men så er det jo også opp til hver enkelt hvor betydningsfulle kassettene de har er! Noen ganger er det rett og slett greit å la historie være historie og la gamle opptak bare forsvinne, - men ett er uansett sikkert. Når det kommer til håpløse formater med familieinnhold er svært mange villige til å satse en god del, hvis det er noe som helst slags håp om å få gjenopplivet gamle opptak.

Nedenfor finner du noen av de mest vanlige formater vi konverterer fra idag.

Tumb kassettene PNG

 

 


Ja-Du FilmStudio A/S Heggedalsbakken 6 1389 Heggedal
Telf 66794545 - epost: informasjon@jadu.no
Åpningstider:
Vi tar smittevern på alvor, og har derfor
innført strenge regler for besøk i vårt studio. Vi holder m.a.o. stengt for sporadiske besøk,
og må be deg om å bestille levering/henting gjennom å kontakte oss på epost,telefon eller sms.
Vår kapasitet er derfor noe begrenset, men vi klarer allikevel å opprettholde kvaliteten og de leveringsbetingelser vi er kjent for.
.

Copyright © Ja-Du FilmStudio A/S -            All Rights Reserved